Teknisk

A2Resources
Alt teknisk om MK2
ClubVW

Forklaring av VAG Delenummer

MK2VR6

Alt innen å sette inn VR6 i din MK2.

Handel/deler

Porsche bremser

Adapter til VR6 MK3, for Porsche 996 Bremser, 312mm.